http://lostrzelce.wodip.opole.pl/k

SZKOŁA WSPÓŁPRACY
Szkolenia i warsztaty Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: mgr Joanna Orzeł   
23.06.2014.
szkoła współpracy - szkolenia i warsztaty

W ramach projektu przedstawiciele RUN (rodziców, uczniów i nauczycieli) brali udział w warsztatach, celem których było podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole. Zajęcia były doskonalą okazją do wymiany doświadczeń z innymi szkołami w kwestii aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły RUiN. Najważniejszym jednak zadaniem było tworzenie, pod okiem eksperta, odpowiedniego dla naszej szkoły programu aktywnej współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami a rodzicami. W ten oto sposób powstał program „Zróbmy krok, zostawmy ślad”, którego założenia będą realizowane przez kolejne miesiące.
Czytaj całość
 
debaty Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: mgr Joanna Orzeł   
13.06.2014.
Pierwszym etapem realizacji programu Szkoła Współpracy były debaty przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W trakcie debat jej uczestnicy dyskutowali na tematy takie jak:
szkoła współpracy - debata
  1. Jaka jest nasza szkoła?
  2. Jak wygląda współpraca w naszej szkole pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami?
  3. W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę?
  4. Co możemy zmienić w naszej szkole, by współpraca pomiędzy trzema podmiotami układała się jeszcze lepiej?
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele wskazywali na potrzebę usprawnienia przepływu informacji, zakupu nowych pomocy dydaktycznych jak również nieustannej dbałości o kulturę osobistą naszej młodzieży.
Oprócz tego nauczyciele zwrócili uwagę na konieczność zintensyfikowania działań tak, by w większym stopniu zaangażować rodziców w życie szkoły. Wśród mocnych stron naszego gimnazjum i liceum nauczyciele wymienili: wysokie wyniki nauczania, przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo, liczne zajęcia pozalekcyjne, wymiany międzynarodowe.
Natomiast zdaniem uczniów podczas zajęć nauczyciele powinni w większym stopniu wykorzystywać pomoce i sprzęt multimedialny, chcieliby oni również być obecni
na zebraniach z rodzicami i comiesięcznych konsultacjach, w myśl zasady „nic o nas bez nas”. Uczniowie postulowali także o większą ilość ławek na korytarzach, automat z ciepłymi napojami i możliwość wystroju kawiarenki.
Czytaj całość
 
Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: mgr Joanna Orzeł   
14.02.2014.
 
Szkoła współpracy
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła zaangażowała się w ogólnopolski projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej zatytułowany „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników. Uczestnicy projektu podzieleni na trzy grupy (uczniowie, rodzice, nauczyciele – 2 przedstawicieli z każdej grupy) będą brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach i warsztatach.
Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.
Czytaj całość