http://lostrzelce.wodip.opole.pl/k

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: mgr Joanna Orzeł   
14.02.2014.
 
Szkoła współpracy
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła zaangażowała się w ogólnopolski projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej zatytułowany „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników. Uczestnicy projektu podzieleni na trzy grupy (uczniowie, rodzice, nauczyciele – 2 przedstawicieli z każdej grupy) będą brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach i warsztatach.
Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.
Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami.
Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją.
Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi na terenie szkoły zaowocuje opracowaniem indywidualnego, szytego na miarę szkolnego lub przedszkolnego programu współpracy.
 
« poprzedni artykuł