http://lostrzelce.wodip.opole.pl/k

debaty Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: mgr Joanna Orzeł   
13.06.2014.
Pierwszym etapem realizacji programu Szkoła Współpracy były debaty przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W trakcie debat jej uczestnicy dyskutowali na tematy takie jak:
szkoła współpracy - debata
  1. Jaka jest nasza szkoła?
  2. Jak wygląda współpraca w naszej szkole pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami?
  3. W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę?
  4. Co możemy zmienić w naszej szkole, by współpraca pomiędzy trzema podmiotami układała się jeszcze lepiej?
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele wskazywali na potrzebę usprawnienia przepływu informacji, zakupu nowych pomocy dydaktycznych jak również nieustannej dbałości o kulturę osobistą naszej młodzieży.
Oprócz tego nauczyciele zwrócili uwagę na konieczność zintensyfikowania działań tak, by w większym stopniu zaangażować rodziców w życie szkoły. Wśród mocnych stron naszego gimnazjum i liceum nauczyciele wymienili: wysokie wyniki nauczania, przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo, liczne zajęcia pozalekcyjne, wymiany międzynarodowe.
Natomiast zdaniem uczniów podczas zajęć nauczyciele powinni w większym stopniu wykorzystywać pomoce i sprzęt multimedialny, chcieliby oni również być obecni
na zebraniach z rodzicami i comiesięcznych konsultacjach, w myśl zasady „nic o nas bez nas”. Uczniowie postulowali także o większą ilość ławek na korytarzach, automat z ciepłymi napojami i możliwość wystroju kawiarenki.
DSC_5539.jpg
DSC_5540.jpg
DSC_5541.jpg
DSC_5542.jpg
DSC_5543.jpg
DSC_5544.jpg
DSC_5545.jpg
DSC_5546.jpg
DSC_5548.jpg
DSC_5549.jpg
DSC_5550.jpg
DSC_5551.jpg
DSC_5552.jpg
DSC_5553.jpg
DSC_5554.jpg
DSC_5555.jpg
DSC_5556.jpg
DSC_5557.jpg
DSC_5558.jpg
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »