Mam kolegę w starszej klasie
Autor: mgr Katarzyna Maciaszczyk Paprotny   
02.09.2008.
OPIEKA NAD UCZNIAMI KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM

OPIEKUNOWIE/SENIORZY: uczniowie klas drugich gimnazjum
PODOPIECZNI/JUNIORZY: uczniowie klas pierwszych gimnazjum
NAZWA PROGRAMU: Mam kolegę w starszej klasie
CZAS TRWANIA PROGRAMU: 01.09.2010 – 13.10.2010 (od początku roku szkolnego do momentu pasowania na ucznia gimnazjum)
KOORDYNATOR PROGRAMU: mgr Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny
OPIS PROGRAMU: Na początku roku szkolnego uczniom klas II losowo przydziela się ucznia (jednego lub dwóch) z klasy I. Zarówno uczniowie klas drugich jak i pierwszych zostają poinformowani o programie oraz poznają nazwisko swojego opiekuna/podopiecznego. Opiekunowie mają za zadanie odnaleźć swojego podopiecznego na terenie szkoły i oprowadzić go po jej terenie. Ich zadaniem jest również służenie radą i pomocą młodszym kolegom zgodnie z ich potrzebami, jak również zadbanie o ich dobre samopoczucie i szybką asymilację w nowym środowisku. Po zakończeniu programu przeprowadzona jest ewaluacja, której narzędzie stanowi ankieta oceniająca zarówno opiekunów i podopiecznych. Dzięki temu można ocenić przydatność i efektywność programu oraz wprowadzić ulepszenia na następny rok.
Zarówno uczniowie klas pierwszych, jak i drugich, otrzymują foldery z opisem programu, jego celami oraz praktycznymi wskazówkami.
SPODZIEWANE EFEKTY:
-uczenie się nawiązywania kontaktów
-integracja uczniów klas młodszych i starszych
-uczenie się odpowiedzialności i godnego reprezentowania szkoły
-poprawa bezpieczeństwa i szybszy dostęp do informacji (oprócz pomocy wychowawców i pedagoga uczniowie klas pierwszych mogą też liczyć na pomoc i wsparcie starszych kolegów)
-szybsza i satysfakcjonująca asymilacja w nowym środowisku