Bezdomność - temat nam bliski?
Autor: mgr Barbara Niedworok   
04.03.2015.
Dnia 2.03.2015 odbyła się w naszej szkole prelekcja  nt "Bezdomność w Gminie Strzelce Opolskie" dla klas trzecich gimnazjum. W prelekcji  udział wzięli zaproszeni goście: kierownik OPS p.Maria Klimowicz, podinspektor Komendy Powiatowej Policji p.Jolanta Dec, streetwalker  p.Antoni Tercha,  porucznik  Zakładu Karnego nr 1 p.Robert Fiszer. Warto dodać, że uzupełnieniem prelekcji był występ aktorów z PAT - u (Kasi i Marcina), którzy zaprezentowali sylwetki i krótki życiorys "bezdomnych". Goście zapoznali nas z problemem bezdomności i przybliżyli nam problem ze strony "ulicy". Bezdomnym może być każdy z nas, dlatego warto być świadomym problemu.
bezdomność