Jesteśmy Europą!
Autor: mgr Anna Rzeźniczek   
31.05.2015.
Prawa młodych Europejczyków
Ib PGD
Odkryć Europę poprzez bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi z Niemiec i Francji, pozbyć się stereotypów oraz odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące swojej własnej, ale też europejskiej tożsamości, zrozumieć, że tylko tolerancyjna, demokratyczna i otwarta różnorodność Europy gwarantuje życie w pokoju. Do takich poszukiwań i odkryć już po raz dziesiąty zostało zaproszonych siedemnaścioro uczniów klasy Ib Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelcach Opolskich, którzy pod opieką nauczycielek języka niemieckiego , pań Anny Rzeźniczek oraz Barbary Kozery wraz z uczniami z Humboldt – Gymnasium Ulm (Niemcy) oraz Lycee International, Saint Germain – en – Laye (Francja),w dniach od 17 do 22 maja b.r. wzięli udział w Seminarium w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Bad Urach (Niemcy, Badenia Wirtembergia) pt. "Wir sind Europa" (Jesteśmy Europą). Zadaniem projektu jest zaopatrzenie młodzieży w podstawową wiedzę dotyczącą instytucji europejskich, zapoznanie ich z polityczną codziennością Europy, a tym samym kształtowania w nich postaw obywatelskich młodych Europejczyków . Konieczność komunikowania się w języku niemieckim, który jest obowiązującym językiem projektu, daje naszym uczniom dodatkową możliwość zastosowania w praktyce tego, czego nauczyli się z na lekcji oraz motywuje do dalszej pracy nad rozwojem swoich umiejętności językowych.
Poznaniu krajów uczestników projektu służyły na pewno przygotowane przez uczniów już w szkole prezentacje multimedialne, pokazujące najcenniejsze skarby każdej z kultur, np. najważniejsze miasta, osobowości, zabytki oraz narodowe specjały kulinarne.
Niewątpliwie dużą atrakcją dla młodzieży była całodniowa wycieczka do Strassburga, by tam odbyć spacer po magicznych uliczkach Starego Miasta, a później skonfrontować się z wiekami historii strasburskiej katedry. Ta średniowieczna budowla kryje w sobie wiele bogactw. Można w niej podziwiać zegar astronomiczny, czy np. witraż maryjny z koroną z dwunastu unijnych gwiazd, który jest darem Rady Europy. Nie mniejsze wrażenie wywarła na wszystkich wizyta w siedzibie Parlamentu Europejskiego oraz możliwość udziału w jego obradach, które dotyczyły możliwości przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej.
Ważnym tematem poruszanym w trakcie trwania projektu są prawa człowieka, a co za tym idzie także prawa dziecka. Poprzez spotkanie z autorem książek dla dzieci i młodzieży, panem Reinerem Engelmannem, który odczytywał fragmenty swojej książki i dyskutował z uczniami na temat przyczyn występowania takich zjawisk jak „dzieci ulicy” czy „małoletni żołnierze”, młodzież dostrzegła i doceniła warunki, w jakich żyje. Spotkanie to pozostawiło u wielu uczestników pytanie, jak można zaangażować się na rzecz sprawiedliwego traktowania wszystkich dzieci .
Realizowanie wspólnych zadań , rozmowy w czasie wolnym, a w końcu też wspólna zabawa pozwoliły dostrzec, że nie trzeba się bać tego co nie znane, że jest także wiele rzeczy, które łączą młodych Europejczyków, jak muzyka, zainteresowania, sposoby spędzania czasu wolnego, a nawet marzenia i plany na przyszłość.
Wszystko, co dobre i piękne szybko się kończy. W piątek 22 maja przyszło nam się pożegnać i wyruszyć w drogę powrotną do swoich domów. Wróciliśmy bogatsi o nowe wiadomości, zdobyte doświadczenia, a przede wszystkim nowe znajomości, bardziej otwarci na innych ludzi, inne kultury i obyczaje.